Informacja dla autorów

Autorów Roczników prosimy o nadsyłanie tekstów możliwie pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Najchętniej widzimy program Word for Windows (plik w formacie *.rtf). Teksty artykułów prosimy zaopatrzyć w streszczenie (do 1 strony) oraz abstrakt (do 1/3-1/2 strony), oba w języku polskim. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 6 znormalizowanych stron (po 1800 znaków na stronę).

Artykuły publikowane w Rocznikach Historycznych są recenzowane. Redakcja, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji nadsyłanych tekstów, dba o przekazanie każdego z nich do dwóch zewnętrznych recenzentów, dobieranych spośród najlepszych znawców danej problematyki. Recenzent nie jest informowany o personaliach autora opiniowanego tekstu, autor zaś nie zna nazwisk recenzentów. Recenzje przygotowywane są na piśmie, podług załączonego formularza.

Redakcja Roczników Historycznych dba o zabezpieczenie się przed niepożądanymi zjawiskami związanymi z nieujawnianiem wkładu osób trzecich w powstawanie tekstów. W związku z tym autorzy proszeni są o deklarację, iż przysługuje im pełnia praw autorskich do tekstów, które składają do druku załącznik. W przypadku tekstów podpisanych przez wielu autorów, są oni proszeni dodatkowo o ujawnienie wkładu (szacowanego procentowo) każdego z nich załącznik. Przypominamy też autorom o obowiązku podawania (na ogół w przypisie gwiazdkowym na początku tekstu) źródeł finansowania badań (projektów badawczych), w ramach których powstawał dany artykuł. Wszelkie przypadki naruszenia praw innych osób będą demaskowane, ujawniane zainteresowanym i zgłaszane odpowiednim instancjom.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana (papierowa).