Rada Naukowa

Daniel Bági (Pécs),
Sławomir Gawlas (Warszawa),
Ivan Hlaváček (Praga),
Krzysztof Mikulski (Toruń),
Henryk Samsonowicz (Warszawa, zm. 28.05.2021),
Thomas Wünsch (Pasawa)