Rocznik LXXIX, 2013 

p007 0 00 01Spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY


p007 0 00 01Wojciech Jasiński (Poznań), Bulla Jana XIII dla biskupstwa w Miśni z 2 stycznia 968 roku – falsyfi kat czy autentyk? Przyczynek do studiów nad początkami Kościołów miśnieńskiego i poznańskiego


p007 0 00 01Eduard Mühle (Münster), „Przezornie bowiem powinni władcy władać”, czyli jak funkcjonowała monarchia piastowska w XII-XIII wieku


p007 0 00 01Sławomir Jóźwiak (Toruń), Negocjacje pokojowe w trakcie trwania pierwszej fazy wojny polsko-krzyżackiej (16 VIII – 8 X 1409 roku)


p007 0 00 01Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Brudzewscy herbu Pomian na Kujawach i w Wielkopolsce. Uwagi o majątkach, starostwach i genealogii


p007 0 00 01Karol Nabiałek (Kraków), Działalność budowlana Mikołaja Szydłowieckiego w zamkach królewskich do 1532 roku


p007 0 00 01Marian Wolski (Kraków), „Więcej się o pokrewieństwie swojem przez skromność zakonną nie rozszerzając”. O pochodzeniu Szymona Okolskiego (zm. 1653)


MATERIAŁY


p007 0 00 01Tomasz Gałuszka OP (Kraków), Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z lat dziewięćdziesiątych XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu


p007 0 00 01Korneliusz Kaczor (Kórnik), Dokument króla Kazimierza Jagiellończyka z 21 września
1454 roku


PRZEGLĄD BADAŃ


p007 0 00 01Krzysztof Kwiatkowski (Toruń), Najnowsze badania nad bitwą pod Grunwaldem/Tannenbergiem/Žalgiris. Próba sprawozdawczego przeglądu

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

p007 0 00 01Dariusz Andrzej Sikorski (Poznań), Mieszko Pierwszy Tajemniczy i jeszcze bardziej tajemnicza metoda historiografi czna [Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń 2012]

p007 0 00 01Antoni Gąsiorowski (Puszczykowo), Nad edycją „Fontes iuris Polonici” [Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, wyd. Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Anna Karabowicz, Kraków 2013]

p007 0 00 01RECENZJE

 

p007 0 00 01POLEMIKI

 

p007 0 00 01LISTY DO REDAKCJI

 

powrotRH