Rocznik LXXXI, 2015

p007 0 00 01Spis treści

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

p007 0 00 01Anna Adamska (Utrecht), Gra w kolory. Rola barw w średniowiecznym systemie komunikacji społecznej

p007 0 00 01Tomasz Jurek (Poznań), O czasie i okolicznościach chrztu Mieszka

p007 0 00 01Mateusz Kosonowski (Kraków), Legacja Gwalona
z Beauvais w Polsce
w 1103 roku

 

p007 0 00 01Andrzej Pleszczyński (Lublin), Wiadomości Ottona z Fryzyngi i Rahewina
o Polsce na tle ich doniesień o wschodnich sąsiadach Niemiec

 

p007 0 00 01Andrzej Radzimiński (Toruń), Dyspensy de diversis formis dla polskiego duchowieństwa. Z dziejów stosowania prawa kanonicznego i obyczajowości
w późniejszym średniowieczu

p007 0 00 01Witold Brzeziński (Bydgoszcz), Sola, ut vidua, cum patruis et avunculis vel fratribus proximioribus, ut maritata. Uwagi o praktyce asystencji męskich krewnych przy czynnościach prawnych szlachcianek w drugiej połowie XV wieku w Wielkopolsce

p007 0 00 01Anna Horeczy (Warszawa), Prawnicze doktoraty Polaków w Bolonii w XV wieku

 

PRACE DROBNE I MATERIAŁY

p007 0 00 01Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Nieznana pieczęć królewicza Kazimierza z 1482 roku

p007 0 00 01Edmund Kizik (Gdańsk), Zapiski historyczne gdańszczanina Eberharda Böttichera (1554-1617). Addenda et corrigenda

 

p007 0 00 01 RECENZJE

 

p007 0 00 01 POLEMIKI
Ponownie o autentyczności dokumentu miśnieńskiego z 968 roku (i metodzie w dyplomatyce) (Dariusz Andrzej Sikorski, Poznań)
W odpowiedzi (Wojciech Jasiński, Poznań)

p007 0 00 01 Współpracownicy rocznika

 

powrotRH