Roczniki Historyczne, t. LXXXV, 2019


p007 0 00 01Spis treści/Contents


ROZPRAWY I ARTYKUŁY/STUDIES AND ARTICLES

p007 0 00 01Tomasz Gałuszka (Kraków), Mater Polonia. Z badań nad oficjum brewiarzowym ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa Dies adest celebris autorstwa Wincentego dominikanina

Mater Polonia. From the studies on the breviary officium in honour of St. Stanislaus of Szczepanów Dies adest celebris, authored by Vincent the Dominican

 

p007 0 00 01Marcin Sumowski (Toruń), Święcenia duchowieństwa w późnośredniowiecznych Prusach

Ordination of clergy in Late Medieval Prussia

 

p007 0 00 01Mateusz Goliński (Wrocław), Uwięzienie Żydów w księstwach świdnickim i jaworskim w 1381 roku

The imprisonment of Jews in the Duchies of Świdnica and Jawor in 1381

 

p007 0 00 01Karol Nabiałek (Katowice), Pieczęcie starostów księstw oświęcimskiego i zatorskiego do 1563 roku

The captains’ seals of the Duchies of Oświęcim and Zator until 1563

 

p007 0 00 01Paweł Stróżyk (Poznań), Studia nad wybranymi pieczęciami z herbem miasta Poznania

Studies on selected seals with the arms of the city of Poznań

 

p007 0 00 01Andrzej Kamieński (Poznań), Skład, kwalifikacje i liczebność poselstw uczestniczących w kongresie westfalskim

Constitution, qualifications and membership of delegations participating in the Congress of Westphalia

 

MATERIAŁY/MATERIALS

p007 0 00 01Tomasz Jurek (Poznań), Wilkierz rady miasta Wolsztyna z 1471 roku

The statut (Willkür) of the town council of Wolsztyn from 1471p007 0 00 01Piotr Węcowski (Warszawa), Trudne życie na wolności. Korespondencja Karola Buczka z Gerardem Labudą z lat 1954-1956

A difficult life at large. The correspondence of Karol Buczek with Gerard Labuda from the years 1954-1956
RECENZJE/REVIEWS

p007 0 00 01Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft. Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas, hg. von Knut Görich und Martin Wihoda, Wien-Köln-Weimar 2019 (Tomasz Jurek, Poznań)

Sébastien Rossignol, Maiestas principum. Herzogsurkunden als Medien der Herrschaftsrepräsentation in Schlesien, Pommern und Pommerellen (1200-1325), Wiesbaden
2019 (Tomasz Jurek, Poznań)


Libor Jan, Wer war Meister Heinrich der Walch? Ein fiktiver Notar in einer realen
Königskanzlei, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 73, 2017 (Tomasz
Jurek, Poznań)


Janusz Bieniak, Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Warszawa 2018
(Tomasz Jurek, Poznań)


Běla Marani - Moravová, Peter von Zittau. Abt, Diplomat und Chronist der Luxemburger,
Ostfildern 2019 (Tomasz Jurek, Poznań)


Dagmara Adamska, Wieś – miasteczko – miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu
górnej i środkowej Oławy, Łomianki 2019 (Tomasz Jurek, Poznań)


Mateusz Goliński, Dzieje miast praskich do początku XV wieku, Kraków 2018
(Marcin Starzyński, Kraków)


Tyler Lange, Excommunication for Debt in Late Medieval France. The Business of Salvation, New York 2016 (Adam Kozak, Poznań)

Acta correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407-1410 comparata, ed. Jan
Adámek, Praha 2018 (Adam Kozak, Poznań)


Statuta et acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614, edd. František
Šmahel, Gabriel Silagi, Praha 2018 (Tomasz Jurek, Poznań)


Přemysl Bar, Diplomacie, právo a propaganda w pozdním středověku. Polsko-litevská
unie a Řad německých rytířů na kostnickém koncilu (1414-1418), Brno 2017 (Sobiesław
Szybkowski, Gdańsk)


Polonica XVI wieku w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Katalog, opr. Dorota Gołębiewska, Biblioteka Raczyńskich, Poznań 2019 (Michał Bartoszak, Poznań)

Tomasz Graff, Marcin Campius Wadowita (ok. 1587 – 1641). Duchowny i profesor
Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2018 (Tomasz Gałuszka, Kraków)


Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771-1776, Warszawa
– Bellerive-sur-Allier 2017 (Zbigniew Chodyła, Poznań)

Maria Pidłypczak - Majerowicz, Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece
Ossolineum, Wrocław 2019 (Michał Bartoszak, Poznań)

p007 0 00 01Współpracownicy rocznikap007 0 00 01Lista recenzentów Roczników Historycznych

 

powrotRH