Roczniki Historyczne, t. LXXXVII, 2021


p007 0 00 01Spis treści/Contents


ROZPRAWY I ARTYKUŁY/STUDIES AND ARTICLES

p007 0 00 01Patryk Maćkowiak (Poznań), Charakter procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320-1321

The character of the lawsuit between Poland and the Teutonic Knights in 1320-1321

 

p007 0 00 01Marek Daniel Kowalski (Kraków), Duchowni z monarchii polsko-litewskiej wyświęceni w Rzymie w latach 1430-1521

Clergymen from the Polish-Lithuanian monarchy ordained in Rome between 1430 and 1521

 

p007 0 00 01Paweł Stróżyk (Poznań), Sygle na pieczęci podkanclerskiej Kazimierza Jagiellończyka. Przyczynek do źródłoznawczej lektury inskrypcji napieczętnych

Sigla on the subchancellor seal of Kazimierz the Jagiellonian. A contribution to the method of reading seal inscriptions

 

p007 0 00 01Waldemar Bukowski (Kraków), Wokół „frankfurckiego wesela” 1479 roku. Orszak weselny towarzyszący królewnie Zofii Jagiellonce do Brandenburgii

Concerning the “Frankfurt wedding” of 1479. The entourage accompanying princess Zofia the Jagiellon to Brandenburg

 

p007 0 00 01Krzysztof Kaczmarek (Poznań), Praktyki kwestarskie dominikanów z Brzegu

Charity collecting practices of the Dominicans in Brzeg

 

p007 0 00 01Paweł Migdalski (Szczecin), Kazimierz Ślaski jako pionier badań historycznych nad Pomorzem Zachodnim. Przyczynek do życiorysu polskiego historyka oraz badań zachodnich w latach 1945-1956

Kazimierz Ślaski as the pioneer of historical research on Western Pomerania. A contribution to the biography of a Polish historian and history of Western Studies during the years 1945-1956

 

p007 0 00 01Anna Adamska (Utrecht), O książkach „kultowych” w mediewistyce. Michael Clanchy i jego From Memory to Written Record

On ‘cult status’ books in Medieval Studies. Michael Clanchy and his “From Memory to Written Record

 

p007 0 00 01Radosław Biskup (Toruń), Krzysztof Kwiatkowski (Toruń), Słownik historyczno-geograficzny Prus w średniowieczu. Koncepcja, założenia projektu i plany wydawnicze

Historical-geographic dictionary of Prussia in the Middle Ages. The conception and purpose of the project, and its publication plansARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Sławomir Jóźwiak (Toruń), Nowy spis urzędników krzyżackich [Dieter Heckmann, Amtsträger des Deutschen Ordens / Dostojnicy zakonu niemieckiego, Toruń
2020]p007 0 00 01Antoni Gąsiorowski (Puszczykowo), Niełatwa sztuka wydawania pamiętników
[Tertulian Stablewski, Pamiętnik z Zakopanego 1956-1968, opr. Łukasz Jastrząb, Kórnik 2020]
RECENZJE/REVIEWS

p007 0 00 01Die Historischen Grundwissenschaften heute. Tradition – Methodische Vielfalt – Neuorientierung, hg. von Étienne Doublier, Daniela Schulz, Dominik Trump,
Wien-Köln-Weimar 2021 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Christoph Mielzarek, Albrecht der Bär und Konrad von Wettin. Fürstliche Herrschaft in den ostsächsischen Marken im 12. Jahrhundert, Wien-Köln-Weimar 2020 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)

 


p007 0 00 01Michal Dragoun, Jindřich Marek, Kamil Boldan, Milada Studničková, Knižní kultura českého středověku, Dolní Břežany 2020 (Přemysl Bar, Brno)

 


p007 0 00 01Illuminierte Urkunden. Beiträge aus Diplomatik, Kunstgeschichte und Digital Humanities
/ Illuminated Charters. Essays from Diplomatic, Art History and Digital Humanities, hg. von Gabriele Bartz und Markus Gneiß, Köln-Weimar-Wien 2018 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Interregna im mittelalterlichen Europa. Konkurrierende Kräfte in politischen Zwischenräumen, hg. von Norbert Kersken und Stefan Tebruck, Marburg 2020
(Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Josef Žemlička, Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie, Praha 2020 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Maciej Woźny, Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku, Katowice 2020 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Documents concerning Central Europe from the Hospital’s Rhodian Archives, 1314- 1428, ed. by Karl Borchardt, London – New York 2021
(Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01The Register of Simon Sudbury, Archbishop of Canterbury, 1375-1381, ed. by F. Donald Logan, Suffolk 2020 (Adam Kozak, Poznań)

 


p007 0 00 01Andrzej Niewiński, Jeniectwo wojenne w późnym średniowieczu. Studia nad problematyką zjawiska w Polsce w kontekście zachodnioeuropejskim, wyd. 2, Oświęcim 2020 (Sobiesław Szybkowski, Gdańsk)

 


p007 0 00 01Robert T. Tomczak, Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w okresie średniowiecza. Studium prozopograficzne, Poznań 2020
(Michał Bartoszak, Poznań)

 


p007 0 00 01Die hallischen Schöffenbücher aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, bearb. von Dan Sato, Kyoto 2018
(Adam Kozak, Poznań)

 


p007 0 00 01Mehrsprachigkeit in Ostmitteleuropa (1400-1700). Kommunikative Praktiken und Verfahren in gemischtsprachigen Städten und Verbänden, hg. von Hans-Jürgen Bömelburg und Norbert Kersken, Marburg 2020 (Tomasz Jurek, Poznań)

 


p007 0 00 01Studieren im Rom der Renaissance, hg. von Michael Matheus, Rainer Christoph Schwinges, Zürich 2020 (Michał Bartoszak, Poznań)

 


p007 0 00 01Fanny Münnich, Der sächsische Adel an den Universitäten Europas: Universitätsbesuch, Studienalltag und Lebenswege in Spätmittelalter und beginnender Frühneuzeit, Bd. 1-2, Stuttgart 2019 (Michał Bartoszak, Poznań)

 


p007 0 00 01Universitätsgeschichte schreiben. Inhalte – Methoden – Fallbeispiele, hg. von Livia Prüll, Christian George, Frank Hüther, unter Mitarbeit von S. Martin, Mainz 2019 (Maciej Zdanek, Kraków)

 


p007 0 00 01Universitäten und ihr Umfeld. Südwesten und Reich in Mittelalter und Frühen Neuzeit. Beiträge zur Tagung im Universitätsarchiv Heidelberg am 6. und 7. Oktober 2016, hg. von Benjamin Müsegades, Ingo Runde, Heidelberg 2019 (Maciej Zdanek, Kraków)

 


p007 0 00 01Universität-Reform. Ein Spannungsverhältnis von langer Dauer (12.-21. Jahrhundert), hg. von Martin Kintzinger, Wolfgang Eric Wagner und Julia Crispin unter Mitarbeit von Stefan Hynek, Basel 2018 (Maciej Zdanek, Kraków)

 


p007 0 00 01Stanisław Kazimierz Kożuchowski, Veritas quatuor causis demonstrata calamitatum Regni Poloniae. Prawda o czterech przyczynach klęsk Królestwa Polskiego, opr. Zbigniew Chodyła, Wieluń 2020 (Andrzej Nowak, Poznań)
POLEMIKI

p007 0 00 01Marcin Starzyński (Kraków), Panu Profesorowi Antoniemu Gąsiorowskiemu w odpowiedzi

 


p007 0 00 01Antoni Gąsiorowski (Puszczykowo), Wyjaśniam Panu dr. hab. Marcinowi Starzyńskiemu (Uniwersytet Jagielloński)


p007 0 00 01Współpracownicy rocznikap007 0 00 01Lista recenzentów Roczników Historycznych

 

powrotRH