Roczniki Historyczne, t. LXXXVIII, 2022


p007 0 00 01Spis treści/Contents


ROZPRAWY I ARTYKUŁY/STUDIES AND ARTICLES

p007 0 00 01Jerzy Strzelczyk (Poznań), Średniowieczne początki i późniejsze fazy refleksji nad pochodzeniem, językiem, tożsamością i jednością Słowian

Medieval beginnings and later phases of reflection on the origins, language, identity and unity of the Slavs

 

p007 0 00 01Tomasz Gałuszka (Kraków), Przybycie św. Jacka Odrowąża do Krakowa w 1222 roku w świetle nowo odkrytego źródła

The arrival of St. Jacek Odrowąż to Cracow in 1222 in the light of a newly discovered source

 

p007 0 00 01Paweł Stróżyk (Poznań), Heraldyczny program na relikwiarzowym gotyckim krzyżu sandomierskim. Studium źródłoznawcze

The heraldic programme on the Gothic reliquary cross of Sandomierz. A critical study of a historical source

 

p007 0 00 01Michał Bartoszak (Poznań), Studenci z Poznania w latach 1490-1505. Pochodzenie społeczne i kariery

Students from Poznań 1490-1505. Social background and care

 

COLLIGITE FRAGMENTA

 

p007 0 00 01Marcin Starzyński (Kraków), „Włocławski” fragment karolińskiego lekcjonarza z przełomu VIII i IX wieku

The “Włocławek” fragment of the Carolingian lectionary from the turn of the 8th and 9th centuries

 

p007 0 00 01Adam Kozak (Poznań), Jakub Łukaszewski (Poznań), Fragmenty Reguły pasterskiej Grzegorza Wielkiego z przełomu XI i XII wieku odkryte w księdze ławniczej Krzywinia z lat 1512-1580

Fragments of Pastoral Rule of Gregory the Great from the turn of the 11th and 12th centuries discovered in the Krzywiń book of municipal bench records from the years 1512-1580

PRACE DROBNE/MATERIALS

 

p007 0 00 01Christoph Grünewald (Münster), Peter Ilisch (Münster), Tomasz Jurek (Poznań), Tłok pieczęci arcybiskupa gnieźnieńskiego znaleziony w Horstmar w Westfalii

A seal matrix of the Archbishop of Gniezno found in Horstmar, Westphalia

 

p007 0 00 01Tomasz Zawadzki (Katowice), Personel kancelarii księcia Bernarda świdnickiego (1307-1326)

The staff of the chancellery of Duke Bernard of Świdnica/Schweidnitz (1307-1326)

RECENZJE/REVIEWS

p007 0 00 01The Expansion of the Faith. Crusading on the Frontiers of Latin Christendom in the High Middle Ages, ed. Paul Srodecki, Norbert Kersken, Turnhout 2021
(Přemysl Bar, Brno)


Krzysztof Fokt, Organizacja grodowa w drugiej monarchii piastowskiej. Studium krytyczne, Kraków 2022 (Tomasz Jurek, Poznań)


Manuel Kamenzin, Die Tode der römisch-deutschen Könige und Kaiser (1159-1349), Ostfi ldern 2020 (Tomasz Jurek, Poznań)


Der Rotulus im Gebrauch. Einsatzmöglichkeiten – Gestaltungsvarianz – Deutungen, hg. von Étienne Doublier, Jochen Johrendt, Maria Pia Alberzoni, Wien-Köln-Weimar 2020 (Tomasz Jurek, Poznań)


Heilige Fürstinnen und Kleriker, Lebensbeschreibungen und Wunderberichte von polnischen Heiligen des 13. und 14. Jahrhunderts, hg. von Eduard Mühle, Darmstadt 2021 (Tomasz Jurek, Poznań)


Paweł Babij, Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 roku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Wrocław 2021 (Tomasz Jurek, Poznań)


Jerzy Maik, Sukiennictwo w średniowiecznej Polsce, Łódź 2021 (Marcin Starzyński, Kraków)


Heike Hawicks, Harald Berger, Marsilius von Inghen und die Niederrheinlande. Zum 625. Todestag des Gründungsrektors der Heidelberger Universität, Heidelberg
2021 (Michał Bartoszak, Poznań)

The Visitation of Hereford Diocese in 1397, ed. by Ian Forrest, Christopher Whittick, Woodbridge 2021 (Adam Kozak, Poznań)


Marcin Kuźmicki, Studia nad filologicznymi i historycznymi edycjami średniowiecznych rot przysiąg sądowych. W stronę interdyscyplinarnych wydań otwartych, Poznań 2022 (Tomasz Jurek, Poznań)


Christoph Roth, Ein „Meister der Druckkunst” in Heidelberg. Das Heidelberger Publikationsprogramm des Inkunabeldruckers Heinrich Knoblochtzer 1485-1495/1500, Heidelberg 2021 (Michał Bartoszak, Poznań)


Tomas Čelkis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių evoliucija. Sausumos užvaldymas, Vilnius 2021 (Joanna Kunigielis, Warszawa)


Wiesław Długokęcki, Aleksandra Girsztowt, Urzędnicy miejscy Malborka do roku 1772. Spisy, Gdańsk 2021 (Marcin Starzyński, Kraków)


Universitätsmatrikeln im deutschen Südwesten. Bestände, Erschließung und digitale Präsentation, hg. von Heike Hawicks, Ingo Runde, Heidelberg 2020 (Maciej Zdanek, Kraków)


Ewa Pietrzak, Literatur für den Hof. Die Piastenhöfe als kulturelle Zentren Schlesiens im 17. Jahrhundert, Heidelberg 2021 (Tomasz Jurek, Poznań)


Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1675, wyd. Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Andrzej Kamieński, Poznań
2018; Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1676-1695, wyd. Michał Zwierzykowski, Robert Kołodziej, Andrzej Kamieński, Poznań 2018 (Zbigniew Chodyła, Poznań)

p007 0 00 01Współpracownicy Roczników Historycznychp007 0 00 01 Wykaz recenzentów Roczników Historycznych

 

powrotRH