Lista recenzentów „Roczników Historycznych“

dr Anna Adamska (Universiteit Utrecht)
prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;
Instytut Historii PAN, Warszawa)

prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Marek Derwich (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Sławomir Gawlas (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Ivan Hlaváček (Univerzita Karlova, Praha)

dr dr h. c. Winfried Irgang (Herder-Institut, Marburg, emeritus)
prof. dr hab. Andrzej Janeczek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)

prof. dr hab. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański,
Instytut Historii PAN)

prof. dr. hab. Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marek Daniel Kowalski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Historii PAN)

prof. dr hab. Halina Manikowska (Instytut Historii PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Roman Michałowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Zenon Piech (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. dr hab. Leszek Paweł Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Paweł Stróżyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
dr hab. Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Martin Wihoda (Masarykova univerzita, Brno)
prof. dr hab. Jan Wroniszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
dr hab. Piotr Wróbel (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)