Roczniki Historyczne, t. LXXXIII, 2017

p007 0 00 01Spis treści


ROZPRAWY

p007 0 00 01Tomasz Gałuszka (Kraków), Donos na dominikanina. Studium historyczne i edycja tekstu listu denuncjacyjnego Stanisława ze Skarbimierza i akt sprawy brata Mikołaja z Brześcia z około 1421 roku

 

p007 0 00 01Přemysl Bar (Brno), Der „Krönungssturm“. König Sigismund von Luxemburg,Grossfürst Witold von Litauen und das gescheiterte politische Bündnis
ARTYKUŁY

p007 0 00 01Paweł Stróżyk (Poznań), Raz jeszcze o pieczęci wielkiej miasta Sandomierzap007 0 00 01Tomasz Zawadzki (Katowice), Mieszczanie, rycerze, burgrabiowie. Kariera śląskiej rodziny von Reussendorf w czasach przedhusyckich


p007 0 00 01Sergiej Polechow (Moskwa), Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Królewski dokument rozejmu ze Świdrygiełłą z 20 VIII 1431 roku


p007 0 00 01Stanisław A. Sroka (Kraków), Wynagrodzenia profesorów z Polski na Uniwersytecie Bolońskim w drugiej połowie XV wiekup007 0 00 01Marcin Starzyński (Kraków), Najstarszy dokument hebrajski na ziemiach polskich (1485) i jego tłumaczenia


p007 0 00 01Adam Kozak (Poznań), Jakub Łukaszewski (Poznań), Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej


p007 0 00 01Marian Wolski (Kraków), O początkach kościoła i parafii w Tuligłowach. Przyczynek do historii struktur Kościoła łacińskiego w diecezji przemyskiej


p007 0 00 01Andrzej Kamieński (Poznań), Zakon Krzyżacki wobec koronacji elektora brandenburskiego Fryderyka III na króla w PrusachRECENZJE

p007 0 00 01Recht und Konsens im frühen Mittelalter, hg. von Verena Epp und Christoph H. F. Meyer, Ostfildern 2017 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)


Mark Mersiowsky, Die Urkunde in der Karolingerzeit. Originale, Urkundenpraxis und politische Kommunikation, Bd. 1-2, Wiesbaden 2015 (Maciej Dorna, Poznań)

Marzena Matla, Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X-XI wieku, Poznań 2017 (Tomasz Jurek, Poznań)

Jörg Bölling, Zwischen Regnum und Sacerdotium. Historiographie, Hagiographie und Liturgie der Petrus-Patrozinien im Sachsen der Salierzeit (1024-1125), Ostfildern 2017 (Tomasz Jurek, Poznań)

The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law, ed. by Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington, Washington 2016 (Adam Kozak, Poznań)

Antonia Durrer, Die Kreuzfahrerherrschaften des 12. und 13. Jahrhunderts zwischen Integration und Segregation. Zeitgenössische und moderne Stimmen im Vergleich, Ostfildern 2016 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)

Michael J. Czajkowski, Tomasz Węcławowicz, Chronotopos monasticus. The Medieval Clock and the Rhythm of Monastic Life at the Mogiła Abbey near Krakow / Średniowieczny zegar i rytm życia monastycznego w klasztorze w Mogile koło Krakowa, Kraków 2016 (Marcin Starzyński, Kraków)

Robert Antonín, The Ideal Ruler in Medieval Bohemia, Boston-Leiden 2017 (Piotr Goltz, Warszawa)

Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska, opr. Paweł Kras, Tomasz Gałuszka OP, Adam Poznański, Lublin 2017 (Wojciech Świeboda, Kraków)

Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters (13.-14. Jahrhundert), hg. von Sébastien Rossignol, Anna Adamska, Wien 2016 (Marcin Starzyński, Kraków)

Akteure mittelalterlicher Außenpolitik: Das Beispiel Ostmitteleuropas, hg. von Stephan Flemmig und Norbert Kersken, Marburg 2017 (Tomasz Jurek, Poznań)

Werner Paravicini, Ehrenvolle Abwesenheit. Studien zum adligen Reisen im späteren Mittelalter, Ostfildern 2017 (Tomasz Jurek, Poznań)

Dominik Budský, Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo, Praha 2016 (Adam Kozak, Poznań)

Krzysztof Ratajczak, Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza, Poznań 2017 (Antoni Gąsiorowski, Puszczykowo)

Paweł A. Jeziorski, Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza, Warszawa 2017 (Marcin Starzyński, Kraków)

Nataliia Ivanusa, Frauen im sächsisch-magdeburgischen Recht. Die Rechtspraxis in kleinpolnischen Städten im 16. Jahrhundert, Marburg 2017 (Adam Kozak, Poznań)

Rex Rexheuser, Juden im öffentlichen Raum einer christlichen Stadt. Posen im 16.-18. Jahrhundert, Wiesbaden 2017 (Tomasz Jurek, Poznań)

Dominik Fugger, Krodo. Eine Göttergeschichte, Wiesbaden 2017 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)

Daniel R. Schwarz, Between Jewish Posen and Scholarly Berlin. The Life and Letters of Philipp Jaffé, Berlin-Boston 2017 (Jerzy Strzelczyk, Poznań)

Cordelia Hess, The Absent Jews. Kurt Forstreuter and the Historiography of Medieval Prussia, New York – Oxford 2017 (Mateusz Maleszka, Toruń)p007 0 00 01Współpracownicy rocznika oraz lista recenzentów Roczników Historycznych

 

powrotRH