Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

We encourage both researchers interested in publishing in Roczniki Historyczne, and reviewers to read the rules and guidelines, and to download the necessary files.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności