Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Archiwizacja prac przez autorów

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace w Internecie w ostatecznej wersji udostępnionej przez wydawcę, w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej, po ich opublikowaniu w wersji elektronicznej w niniejszym czasopiśmie na podstawie licencji CC BY 4.0 – Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Na tej samej licencji. Wydawca dopuszcza publikowanie przez autorów tekstów w wersji preprint.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności