Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Recenzenci współpracujący z czasopismem

Recenzenci w latach 2019–2023:

prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa, emeritus)
prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg (Justus-Liebig-Universität Gießen)
prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
prof. dr hab. Marek Derwich (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Wojciech Drelicharz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Sławomir Gawlas (Uniwersytet Warszawski, emeritus)
dr hab. Janusz Grabowski, prof. AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa)
prof. dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
dr hab. Paweł Jeziorski, prof. IH PAN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Toruń)
prof. dr hab. Adrian Jusupović (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa)
dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. IHN PAN (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Michał Kara (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań)
prof. dr hab. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański; Instytut Historii PAN)
prof. dr. hab. Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski, emerita)
dr hab. Marek Daniel Kowalski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Paweł Kras, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Andrzej Marzec, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków)
prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Marcin R. Pauk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Zenon Piech, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, emeritus)
dr hab. Jacek Soszyński, prof. IHN PAN (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Maria Starnawska, prof. UwS (Uniwersytet w Siedlcach)
dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
prof. dr hab. Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Wojciech Świeboda (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, emeritus)
prof. dr hab. Grischa Vercamer (Technische Universität, Chemnitz)
dr hab. Piotr Węcowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
dr hab. Ewa Wółkiewicz, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Hanna Zaremska (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa, emerita)
dr hab. Maciej Zdanek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności