Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Standardy etyczne przy sporządzaniu recenzji

Wszelkie manuskrypty otrzymane do recenzji są dokumentami poufnymi i muszą być traktowane jako takie. Nie wolno ich pokazywać innym osobom ani omawiać z nimi, chyba że za zgodą redakcji. Dotyczy to również recenzentów, którzy odrzucą zaproszenie do recenzji.

Recenzje powinny być sporządzone obiektywnie, a obserwacje jasno sformułowane, aby autorzy mogli je wykorzystać do ulepszenia rękopisu. Niewłaściwa jest krytyka kierowana przeciwko osobie autora

Recenzenci, w miarę swej wiedzy, powinni wskazać opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów.

Recenzent powinien powiadomić redakcję o jakimkolwiek istotnym podobieństwie lub nakładaniu się manuskryptu z każdym tekstem (opublikowanym lub niepublikowanym), o którym posiada wiedzę.

Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanej pracy nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach recenzenta bez wyraźnej pisemnej zgody autorów.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności