Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Rada naukowa

 • Daniel Bági
  (Uniwersytet Loránda Eötvösa, Budapeszt)
 • Sławomir Gawlas
  (Uniwersytet Warszawski)
 • Ivan Hlaváček
  (Uniwersytet Karola, Praga)
 • Krzysztof Mikulski
  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Thomas Wünsch
  (Uniwersytet w Pasawie)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności