Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Archiwizacja czasopisma

Kopie opublikowanych prac deponowane są w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej, a także dostępne są na stronie własnej czasopisma oraz na portalu Akademickiej Platformy Czasopism.

Najnowsze tomy „Roczników”, począwszy od rocznika LXXX (2014), dostępne są w całości online. Teksty ze starszych roczników udostępniane są sukcesywnie, w miarę pozyskiwania stosownych praw, w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności