Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Opłata za publikację

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja na żadnym etapie procedowania tekstu nie pobiera od autorów opłat za przyjęcie tekstu do oceny, jego recenzje zewnętrzne, redakcję tekstu, przygotowanie do druku oraz umieszczenie na stronie internetowej. Czasopismo w całości jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Prawa autorskie

Prawa autorskie (osobiste i majątkowe) pozostają przy autorze. Po przyjęciu tekstu do druku autor udziela Instytutowi Historii PAN licencji na korzystanie na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzenie egzemplarzy zwielokrotnienia do obrotu, rozpowszechnianie. Dodatkowo autor zgadza się na udostępnianie czytelnikom artykułu na stronie www czasopisma na licencji CC BY 4.0 – Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (udziela sublicencji). Wydawca przekazuje treść artykułu do bazy CEJSH oraz serwisowi Biblioteki Narodowej POLONA na licencji CC BY, a także zezwala autorowi na samoarchiwizację w repozytorium uczelnianym lub na własnej stronie autora: wersji ostatecznej (wydawcy) na licencji CC BY 4.0 oraz preprintu także na licencji CC BY 4.0.

Prawa autorskie

Prawa autorskie (osobiste i majątkowe) pozostają przy autorze. Po przyjęciu tekstu do druku autor udziela Instytutowi Historii PAN licencji na korzystanie na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzenie egzemplarzy zwielokrotnienia do obrotu, rozpowszechnianie. Dodatkowo autor zgadza się na udostępnianie czytelnikom artykułu na stronie www czasopisma na licencji CC BY 4.0 – Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (udziela sublicencji). Wydawca przekazuje treść artykułu do bazy CEJSH oraz serwisowi Biblioteki Narodowej POLONA na licencji CC BY, a także zezwala autorowi na samoarchiwizację w repozytorium uczelnianym lub na własnej stronie autora: wersji ostatecznej (wydawcy) na licencji CC BY 4.0 oraz preprintu także na licencji CC BY 4.0.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Wydawcy czasopisma, którymi są Instytut Historii im. Tadeusz Manteuffla PAN (dalej: IH PAN) oraz Fundacja Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (dalej: FIH PAN), zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.rh-ihpan.edu.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa czasopisma wydawanego przez IH PAN oraz FIH PAN jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF - wydzielone artykuły naukowe - będące integralną częścią poszczególnych numerów czasopisma, sformatowane zgodnie z layoutem czasopisma opracowanym na potrzeby numeru wydawanego w wersji papierowej.  Struktura wewnętrzna pliku odpowiada wymaganiom stawianym artykułom naukowym i może nie być poprawnie rozpoznawalna.
  • Niektóre zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają lub mają nieprawidłowy tekst alternatywny. Ilustracje wbudowane w pliki pdf stanowiące integralne artykuły naukowe nie posiadają tekstu alternatywnego, gdyż odpowiadają wymaganiom stawianym wersji drukowanej czasopisma. 
  • Część tekstów zamieszczonych na stronie nie ma nadanego stylu wypunktowania. Podobnie jest z nagłówkami, które nie posiadają nadanego stylu, są tylko wyróżnione większą czcionką.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa IH PAN posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • mapę strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez IH PAN. Oświadczenie zaktualizowano 2022-11-30 po wprowadzeniu części poprawek podczas prac modernizacyjnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej IH PAN można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest dr inż. Monika Ćwiklińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 831-02-61(62) wew. 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Główną siedzibą Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk są trzy kamienice położone przy Rynku Starego Miasta 29 i 31 oraz ulicy Piwnej 48 w Warszawie. Ponadto IH PAN korzysta na podstawie umów najmu z czterech lokali położonych w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Toruniu.

Warszawa

Kamienica przy Rynku Starego Miasta 31 jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, kamienica przy Rynku Starego Miasta 29 – czterokondygnacyjnym, zaś kamienica przy ulicy Piwnej 48 – trzykondygnacyjnym. Kamienice połączone są ze sobą korytarzami i dwoma klatkami schodowymi. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 1717,92 m². W kamienicach nie ma windy.

Komunikacja miejska

W odległości około 400 m znajduje się komunikacja publiczna – autobus, tramwaj. Usytuowanie budynków umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

Miejsca parkingowe

IH PAN nie dysponuje żadnym miejscem parkingowym. Na Starym Mieście obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami samochodowymi. IH PAN dysponuje identyfikatorem (na okaziciela), umożliwiającym podjazd (i postój) samochodem pod drzwi IH PAN. Osoby niepełnosprawne, poruszające się pojazdami z nalepioną plakietką (oraz posiadające legitymację informującą o niepełnosprawności) mogą podjechać pod drzwi IH PAN.

Wejście

Ciągi piesze (chodniki i ulice) prowadzące do wejścia do budynku są w stanie dobrym. Główne wejście do IH PAN zlokalizowane jest w kamienicy przy Rynku Starego Miasta 31. Do wejścia prowadzą 2 stopnie schodów, bez poręczy. Przed wejściem zamontowany jest video-fon. Zarówno wejście do budynku, jak i klatki schodowe wewnątrz nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze, I oraz II piętrze znajdują się stoliki i krzesła pełniące funkcję poczekalni. Na każdym piętrze umieszczony jest graficzny rozkład pomieszczeń. Osoby zatrudnione w portierni na parterze budynku mają obowiązek udzielenia pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom korzystającym z psa asystującego.

Schody, korytarze

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe – jedna w kamienicy przy Rynku Starego Miasta 29, druga łączy kamienice przy Rynku Starego Miasta 31 z kamienicą przy ul. Piwnej 48. Biegi schodów, korytarze, drzwi oraz spoczniki mają odpowiednią szerokość. Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów. Obie klatki schodowe wyposażone są w poręcze.

Toalety

W budynku zlokalizowanych jest 12 ogólnodostępnych toalet. Nie są one dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Toalety nie posiadają przycisków alarmowych.

Ewakuacja

Budynek posiada 2 wyjścia ewakuacyjne.

Inne informacje

W budynku brak jest miejsca dla karmiących matek, nie ma również kącika zabaw dla małych dzieci. W IH PAN nie ma pętli indukcyjnych. Jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, ale po wcześniejszym umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Polityka swobodnego dostępu

Polityka swobodnego dostępu

Czasopismo wydawane jest na zasadzie open access na licencji CC BY. Cała zawartość czasopisma jest więc dostępna nieodpłatne dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

W latach 2016–2023 czasopismo ukazywało się na licencji CC BY-ND. Obecną licencję wprowadzono w 2024 roku.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności